Rèn Luyện Kỹ Năng Sống Theo Chương Trình Victoria Kid

 

CÁC CON TẬP RÈN LUYỆN NHIỀU KĨ NĂNG SỐNG

   - Biết cảm ơn

  - Biết chăm sóc cây

  -Biết hỗ trợ người khác

....

Con đang chăm sóc cây 

Con rèn luyện sức khoẻ

Con cảm ơn với người đã tạo ra cho mình bữa ăn

Con biết chia sẻ đồ ăn, đồ chơi với mọi người

Con biết hỗ trợ, giúp đỡ người khác

Tin khác

messengerzaloĐóng góp phụ huynh