GIỚI THIỆU LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Trường CBTT Ước Mơ được thành lập vào tháng 7/2005, theo giấy phép số 4894/ QĐ-UBND do Uỷ ban Nhân dân quận 10 cấp , Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 10, cùng với sự phối hợp chuyên môn của khoa Giáo dục đặc biệt trường CĐSPTW TPHCM, khoa phục hồi chức năng, khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1 và một số chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước. Trường Chuyên biệt Tư thục Ước Mơ ra đời với mục tiêu “ Can thiệp sớm hướng tới hòa nhập cho trẻ khó khăn về phát triển”.
Đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên có nhiều kinh nghiệm chuyên môn  về  Tâm lý đánh giá trẻ; Giáo dục đặc biệt; Âm ngữ trị liệu nhi; Tâm vận động trong công tác giáo dục trẻ có các khó khăn về ngôn ngữ, nhận thức, kỹ năng cá nhân- xã hội,  cảm xúc- hành vi, vận động...
Những năm đầu đời là những năm quan trọng nhất đối với sự phát triển của trẻ.  Nhưng do những tổn thương khởi phát dẫn đến nhiều rối loạn thứ phát, khiến các em gặp nhiều khó khăn trong phát triển: (vận động, nhận thức,  ngôn ngữ - giao tiếp, kỹ năng cá nhân-xã hội, cảm xúc, hành vi  …..) .Vì vậy các em khó tham gia vào quá trình học tập, sinh hoạt hàng ngày và thích nghi xã hội.
Với mục tiêu Can thiệp sớm hướng tới hòa nhập xã hội,  trường CB Ứơc Mơ đã phối hợp các trường Mầm non  nhằm can thiệp cho trẻ có các khó khăn hòa nhập  ở lớp mầm non nhằm đáp ứng khả năng và nhu cầu từng trẻ.
 

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Can thiệp sớm hướng tới hòa nhập trẻ có khuyết tật trí tuệ, trẻ có rối loạn phát triển.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

“ Tiếp cận cá nhân hướng tới hòa nhập xã hội”

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

 1. Hoạt động can thiệp sớm:
+ Lớp chuyên biệt.
+ Can thiệp cá nhân
+ Tư vấn cho PH
+ Hỗ trợ hòa nhập.
 1. Hoạt động trị liệu và phục hồi chức năng:
 • Âm ngữ.
 • Hỗ trợ Tâm lý
 • Kỹ năng sống
 • Điều hòa cảm giác
 • Tâm vận động
 1. Chương trình can thiệp
 • Chương trình Teacch
 • Bắt chước
 • Nhận thức
 • Vận động tinh
 • Vận động thô
 • Phối hợp tay mắt
 • Tư duy ngôn ngữ
 • Khả năng tự lập
 • Chương trình giáo dục mầm non mới (có điều chỉnh)
 • Hướng dẫn CT GDMN Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)
 • Hướng dẫn CT GDMN Mẫu giáo nhỡ (4-5tuổi)
 • Hướng dẫn CT GDMN Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)
 • Hướng dẫn CT GDMN Mẫu giáo bé và nhà trẻ.
 • Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non
 • Chương trình từng bước nhỏ
 • Đánh giá trẻ theo từng bước nhỏ một và theo từng lĩnh vực
 • Nhận thức
 • Ngôn ngữ
 • Vận động
 • Kĩ năng xã hội
 • Cảm xúc hành vi
 • Tâm vận động
Giúp trẻ từng bước hoàn thành tiến trình tăng trưởng và phát triển, Tâm vận động khai thác những hình thức sinh hoạt sau đây:
 • Khả năng diễn tả cảm xúc tình cảm
 • Khả năng hình dung
 • Khả năng sáng tạo
 • Khả trao đổi diễn tả và thông đạt
 • Khả năng học tập và các bộ môn được dạy dỗ tại trường
 • Chương trình Denver: là một chương  trình mới, sử dụng bộ công cụ bảng kiểm gồm 4 mức độ:
 • Bảng kiểm về giao tiếp xã hội
 • Mức độ I
 • Mức độ II
 • Mức độ III
 • Mức độ IV
messengerzaloĐóng góp phụ huynh