Trường Chuyên Biệt Tư Thục Ước Mơ

Chuyên Biệt Ước Mơ tọa lạc tại  trung tâm của thành phố , khu dân cư, gần công viên

Dream School luôn chú trọng thiết lập mối quan hệ An Toàn- Yêu thương giữa  Trẻ- Giáo Viên-Phụ Huynh

Đây nơi trẻ được an toàn thể hiện ĐIỂM MẠNH của bản thân được các nhà chuyên môn NÂNG ĐỠ  PHÁT TRIỂN