Thông báo tiếp tục tạm thời cho trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mới nhất

Thực hiện Thông báo số 544/UBND-VX ngày 14/02/2020 về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học, Trường Chuyên Biệt Ước Mơ trân trọng thông báo:

1. Tiếp tục cho trẻ  (cả trẻ can thiệp trong giờ/ bán trú và ngoài giờ/ theo giờ) tạm thời nghỉ học  để phòng chống dịch bệnh Covid – 19 đến hết ngày 29/02/2020.Thời gian quay trở lại trường học sẽ được thông báo ngay khi có chỉ thị tiếp theo của các Sở, Ban ngành liên quan.

2. Yêu cầu các CBGV-NV tiếp tục cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phân công, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, BGH và các cơ quan chức năng, ngành Y tế.

3. Các CBGV- CV thường xuyên cập nhật chương trình can thiệp với phụ huynh, giám sát và đánh giá mức độ phát triển của trẻ thông qua phụ huynh. Báo cáo cập nhật thường xuyên cho Cô: Bùi Đỗ Kiều Giang - Hiệu Trưởng trường Ước Mơ, thông qua: Điện thoại: 0917.758.416 hoặc thầy Trường - Chuyên Viên Tâm Lý Lâm Sàng qua điện thoại: 0974.298.710

--> Đính kèm file thông qua email: vonhutruong.hcm@gmail.com

4. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Hotline: 0917.758.416 ; Email: truongchuyenbietuocmo@gmail.com

                                                                Fanpage: https://www.facebook.com/chuyenbietuocmoquan10/notifications/

Trân Trọng Thông Báo!

                                                             

 

Tin khác

messengerzaloĐóng góp phụ huynh