MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

GÍA TRỊ CỐT LÕI
   - Xây dựng môi trường giáo dục chất lượng
   - Xây dựng đội ngũ giáo viên yêu nghề, yêu trẻ
   - "Tiếp cận cá nhân - Hướng tới hòa nhập"
       Nâng tầm chất lượng cuộc sống của trẻ

Tin khác

messengerzaloĐóng góp phụ huynh